601 486 484
601 486 486
(32) 274 27 55
Wyłączny
przedstawiciel

Wyłącznik ścieżek MCK 2500 do siewnika pneumatycznego

Wyłącznik ścieżek MCK 2500
do siewnika pneumatycznego

Monitor MCK 2500 „tram-line” jest instalowany na siewnikach pneumatycznych w celu automatycznego wyłączania rzędów leżących na przyszłych ścieżkach technologicznych spryskiwacza. Wykorzystuje dwie pary elektrozaworów pneumatycznych serii TCS 2300, które zawracają wybrane strumienie ziarna pozostawiając nieobsiane rzędy (po 2 rzędy z prawej lub z lewej strony). Wyłączenie rzędów siewnika jest syganlizowane zapaleniem kontrolki LED, odpowiedno prawej lub lewej.

Urządzenie wyświetla także prędkość postępową siewnika w km/h, areał częściowy i całkowity, prędkość wentylatora w obr./min., pokonaną odległość w metrach oraz sygnalizuje ograniczony strumień ziarna, alarmuje o braku obrotów wałka PTO lub zatrzymaniu wentlatora.
MC Electronics - zawory TCS 2300 na siewniku