601 486 484
601 486 486
(32) 274 27 55
Wyłączny
przedstawiciel

Sterownik MCK 250 do siewnika pneumatycznego


Wyłącznik ścieżek MCK250
do siewnika pneumatycznego

Sterownik MCK 250 nie ma wbudowanego wyświetlacza i jest przeznaczony do ręcznego oznaczania nieobsianych rzędów jako ścieżek technologicznych dla kolejnych operacji.

Operator przy pomocy przełączników elektrycznych uruchamia dwie pary elektrozaworów pneumatycznych serii TCS 2300, kierujących wybrane strumienie ziarna z powrotem do zbiornika i pozostawia nieobsiane rzędy (po 2 rzędy z prawej lub z lewej strony).
 
Wyłączenie rzędów siewnika jest syganlizowane zapaleniem kontrolki LED, odpowiedno prawej lub lewej. 

MC Electronics - zawory TSC 2300 na siewniku