601 486 484
601 486 486
(32) 274 27 55
Wyłączny
przedstawiciel

Sterownik wody MCK 425 5-sekcyjny


Sterownik wody MCK 425
5-sekcyjny

Kontroler ogólnego przeznaczenia do współpracy ze spryskiwaczami polowymi i sadowniczymi, 5-sekcyjnymi. Posiada funcję ręcznej regulacji ciśnienia w dwóch obwodach.

Stan załączenia poszczególnych sekcji jest sygnalizowany kontrolkami LED.