601 486 484
601 486 486
(32) 274 27 55
Wyłączny
przedstawiciel

Sterownik wody MCK 402 2-sekcyjny


Sterownik wody MCK 402
2-sekcyjny

Prosty kontroler ogólnego przeznaczenia do współpracy ze spryskiwaczami polowymi i sadowniczymi, 2-sekcyjnymi. Posiada funcję ręcznej regulacji ciśnienia.

Stan załączenia poszczególnych sekcji jest sygnalizowany kontrolkami LED.