601 486 484
601 486 486
(32) 274 27 55
Wyłączny
przedstawiciel

Monitor MCK 8000 do siewnika

Monitor MCK 8000 do siewnika


Monitor siewnika MCK 8000 jest przeznaczony do współpracy z małymi siewnikami 4,6 lub 8-rzędowymi. Jest to najprostszy monitor w swojej klasie.

Dzięki czujnikom optycznym zamontowanym na dyszach wylotowych sygnalizuje przerwy w strumieniu ziarna za pomocą kontrolek LED.