601 486 484
601 486 486
(32) 274 27 55
Wyłączny
przedstawiciel

Komputer wody MCK 9700 7-sekcyjny

Komputer wody MCK 9700 7-sekcyjny

Komputer wody MCK 9700 do spryskiwaczy charakteryzuje się automatyczną korektą wydajności środka proporcjonalnie do prędkości spryskiwacza (system DPA). Urządzenie posiada przełączniki elektrozaworów dla 7 sekcji wodnych i monitoruje wszystkie parametry robocze spryskiwacza ujęte w tabelce.

Pomiar przepływu jest dokonywany przy użyciu przepływomierza o przepustowości 10 do 100 litrów/min. lub czujnika ciśnienia. Możliwośc podłączenia opcjonalnej drukarki.