601 486 484
601 486 486
(32) 274 27 55
Wyłączny
przedstawiciel

Komputer wody MCK 6400 4-sekcyjny

Komputer wody MCK 6400
4-sekcyjny

Komputer MCK 6400 znajduje zastosowanie w spryskiwaczach sadowniczych wykorzystujących do 4 sekcji wodnych. Poza niezależnym uruchamianiem poszczególnych sekcji operator może regulować ciśnienie podawanego środka. Dodatkowo ciśnienie jest automatycznie dopasowywane do prędkości postępowej spryskiwacza.

Dzięki współpracy z przepływomierzem o przepustowości 10 do 100 litrów/min. oraz czujnikiem ciśnienia ekran LCD wyświetla zużycie środka w litrach/hektar lub w litrach/min, ciśnienie robocze, całkowite zużycie śroka w litrach, ilość środka pozostającą w zbiorniku, prędkość postępową spryskiwacza w km/h oraz całkowity areał. Aktywne dysze oraz główny włącznik ciśnienia są sygnalizowane kontrolkami LED.  

Komputer jest szczególnie użyteczny przy pracy na nierównym terenie gdzie ciągnik musi nieustannie zmieniać swoją prędkość. Posiada port do podłączenia drukarki.