601 486 484
601 486 486
(32) 274 27 55
Wyłączny
przedstawiciel

Komputer wody MCK 4200 2-sekcyjny


Komputer wody MCK 4200
2-sekcyjny

Prosty monitor wody MCK 4200 służy do współpracy ze spryskiwaczami sadowniczymi o dwóch sekcjach. Stan załączenia każdej sekcji jest sygnalzowany kontrolką LED.

Wyświetlacz LCD pokazuje ciśnienie lub zużycie środka w litrach/minutę raz pozwala sterować sekcjami i ręcznie regulować ciśnienie. Monitor nie ma automatycznej regulacji ciśnienia proporcjonalnie do prędkości jazdy.

Szybkie łączenie traktora ze spryskiwaczem jest możliwe dzięki dedykowanemu okablowaniu. Monitor ma wyjście do podłączeni drukarki.