601 486 484
601 486 486
(32) 274 27 55
Wyłączny
przedstawiciel

Komputer wody automatyczny MCK 2200 2-sekcyjny


Komputer wody automatyczny
MCK 2200  2-sekcyjny

Komputer wody MCK 2200 został skonstruowany specjalnie do współpracy z 2-sekcyjnymi spryskiwaczami pracującymi w gajach oliwnych. Wykorzystując dwa czujniki ultradźwiękowe zamontowane po obu stronach spryskiwacza, system wykrywa roślinę i spryskuje ją dopóty dopóki pozostaje ona w jego zasięgu.

Pozwala to zaoszczędzić znaczną część środka i zapobiega zmęczeniu operatora nieustannym włączaniem urządzenia. Liczba spryskanych drzewek, czasy opóźnienia oraz ustawienia aktywacyjne zaworów stanowią część informacji wyświetlanych na ekranie LCD.