601 486 484
601 486 486
(32) 274 27 55
Wyłączny
przedstawiciel

komputer MCK 2000 do rozrzutnika dwutarczowego

Komputer MCK 2000
do rozrzutnika dwutarczowego

Komputer stosowany w rozrzutnikach nawozu z dwiema tarczami w celu aplikowania wymaganej ilości środka (podawanej w kg/hektar) proporcjonalnie do prędkości postępowej traktora (system DPA). Sterowanie jest uzyskiwane dzięki zastosowaniu dwóch pozycjonerów elektrycznych regulujących szczeliny wylotowe.

Dodatkowo urządzenie zabezpiecza prawidłowe obroty tarcz sygnalizując jakąkolwiek awarię sygnałem dźwiękowym dzięki czujnikowi zainstalowanemu na wałku PTO. Komputer może pracować w trybie automatycznym lub ręcznym i pozwala monitorować liczbę hektarów, zużytą ilość nawozu oraz sygnalizuje jego niski poziom w zbiorniku.