601 486 484
601 486 486
(32) 274 27 55
Wyłączny
przedstawiciel
Nowości

W związku ze stałym rozwojem firmy MC Electronics zapraszamy do zapoznania się
z najnowszymi wiadomościami na ten temat:
 
MC Electronics - terminale operatorskie SLIM 7" do owijarek

MC Electronics - nowe sterowniki opryskiwaczy sadowniczych

MC Electronics - nowoczesne czujniki optyczne do siewników

MC Electronics - terminale operatorskie SLIM do siewników

MC Electronics - terminale operatorskie Hydra 590 BNMC Electronics - komputery Dorado do siewników

MC Electronics news - nowa komora dźwiękowa

MC Electronics - terminale operatorskie Omnia do kombajnów

MC Electronics news - renowacja laboratorium

MC Electronics news - rozbudowa ośrodka badawczego

MC Electronics news - przebudowa działu handlowego i administracyjnego